Geld Lenen : De Persoonlijke Lening

De meest simpele manier van geld lenen is de persoonlijke lening, een zogenaamd consumptief krediet. Dit laatste wil zeggen dat de lening wordt afgesloten voor de aanschaf van goederen of diensten die een beperkte tijd meegaan bijvoorbeeld een auto of een wereldreis. In het kort komt het erop neer dat U het bedrag wat U leent in een keer in handen krijgt en daarna in een aantal vooraf afgesproken maandelijkse aflossingen moet terug betalen. Deze aflossingen bestaan uit terugbetalingen en rente. De hoogte van de rente voor het geld lenen middels een persoonlijke lening staat voor de gehele tijd van de lening vast. Het geld wat u hebt terugbetaald kan niet meer opgenomen worden. De rente voor een persoonlijke lening is meestal redelijk hoog omdat er geld aan u geleend wordt zonder dat daar een onderpand tegenover staat voor de verstrekker. Er is een enorm verschil in tarieven en voorwaarden als het over geld lenen door middel van een persoonlijke lening gaat. Laat u goed informeren en U kunt veel geld verdienen met het uitkiezen van de juiste verstrekker en leningsvorm.

Doorlopend Krediet

Bij deze vorm van geld lenen heb je een krediet van een bepaald bedrag bij je bank en kan je dat opnemen wanneer je het nodig hebt. Bij een doorlopend krediet hoeft U niet af te lossen maar betaald U rente over het opgenomen bedrag. Hebt U het geld niet meer nodig dan kunt U het terugbetalen aan de bank en hoeft U ook geen rente meer over dat bedrag te betalen. Het is natuurlijk altijd beter om zo min mogelijk geld op te nemen van het persoonlijke krediet maar soms kan het niet anders. Los het daarna echter zo snel mogelijk weer af want de rente is behoorlijk hoog bij deze vorm van geld lenen. Dit komt o.a. omdat de bank ook bij deze leningsvorm geen onderpand heeft. Het doorlopend krediet geeft een veilig gevoel. Je weet dat wanneer er iets onvoorziens voorvalt wat kosten met zich meebrengt er in ieder geval geld beschikbaar is. Het doorlopend krediet is vele malen goedkoper dan rood gaan staan bij je bank. Dit is de meest onvoordelige manier van geld lenen. Een gevaar van het doorlopend krediet is dat U het geld te gemakkelijk opneemt en uitgeeft voor andere dan noodzakelijke doelen. Meer informatie over een doorlopend krediet elders op deze website.

Hypotheek

Dit is een manier van geld lenen waarbij de geldverstrekker een onderpand krijgt, meestal onroerend goed. Het vinden van een goede hypotheek is niet eenvoudig. Er zijn heel veel soorten hypotheken en kleine verschillen in de voorwaarden kunnen heel belangrijk voor u zijn. Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een zogenaamde tweede hypotheek omdat U uw huis wilt verbouwen of een andere grote uitgave heeft. En het is natuurlijk ook nog mogelijk dat U de hypotheek van uw huis wilt aanpassen. De meeste hypotheken lopen dertig jaar en in die tijd kan er veel voor U veranderen. Dit aanpassen noemen we oversluiten. Je kunt dit doen bij de financiele instantie waar de hypotheek voorheen liep of bij een andere bank. Wij hebben veel informatie over de beste hypotheken verzameld en hopen U een goed advies te geven want tevreden en goedkoop geld lenen is plezierig!

Realiseer dat het kopen op krediet bij een postorder bedrijf in feite ook geld lenen is, maar dan wel een heel dure vorm. Dergelijke bedrijven hantering enorm hoge rentes. Wij adviseren om niet op krediet te kopen bij de grote warenhuizen. Mocht U meerdere kredieten hebben bij postorderbedrijven dan kunt u het beste geld lenen met bijvoorbeeld een persoonlijke lening bij een solide bank en de kredieten afbetalen. Dit is ondanks het feit dat persoonlijke leningen geld kosten toch een stuk voordeliger.

Geld Lenen Voorwaarden

Let bij geld lenen ook op de voorwaarden die aan de geldlening vastzitten. Moet u een overlijdensrisico verzekering afsluiten? Kan ik de lening tussentijds boetevrij aflossen? Zijn er kosten verbonden aan het geld lenen naast de rente die je gaat betalen? Vooral het verplicht afsluiten van extra verzekeringen kan het goedkoop geld lenen aanzienlijk duurder maken. Gelukkig houd de AFM (Autoriteit Financiele Markten) tegenwoordig een oogje in het zeil en treedt op bij buitensporige (voor de consument schadelijke) voorwaarden. Ook heeft de overheid enkele jaren gelden bepaald dat er bij elk financieel product een financiele bijsluiter moet zitten waar in heldere taal staat wat de voorwaarden van het desbetreffende product zijn. Dit draagt bij tot het goedkoop geld en verantwoord lenen voor de consument.

Hoeveel je kunt lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar je inkomen en de duurzaamheid daarvan. Een hoog salaris is beter dan het minimum inkomen en een vaste baan geeft logischerwijs meer zekerheid dan een halfjaar contract. Voor bijvoorbeeld een student zonder inkomen gelden weer heel andere voorwaarden. De samenstelling van je gezin wordt ook bekeken bij geld lenen. Wanneer je alleen een vrouw hebt die werkt en geen kinderen kan je meer geld lenen dan wanneer je vrouw niet werkt en voor de kinderen zorgt. Verder is het belang of U bezittingen heeft die kunnen worden verpand zoals een huis. Dit is geen verplichting maar helpt bij de meeste leningen wel. Tot slot wordt er ook gekeken naar je financiele verplichtingen zoals reeds lopende leningen.

Waarschijnlijk hebt U wel eens gehoord van het BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel. Deze instantie houdt zich bezig met het registreren leningen die in Nederland worden afgesloten. Wanneer een persoon zich niet houdt aan de afspraken die hij met de geldverstrekker heeft gemaakt wordt hiervan melding gemaakt bij het BKR. Een financiele verstrekker zal altijd voordat hij een lening van welke vorm dan ook goedkeurt informatie opvragen bij het BKR over de desbetreffende persoon die wil lenen. Heeft diegene in het verleden bijvoorbeeld een betalingsachterstand gehad dan krijgt hij een zogenaamde negatieve BKR toetsing. Zonder BKR toetsing wordt het al een stuk moeilijker om een lening te krijgen. Het is, zoals U op onze website zult lezen, toch mogelijk om geld te lenen ondanks een zonder BKR toetsing, maar de rentepercentages die dan gehanteerd worden zijn aanzienlijk hoger dan bij een “normale” leningen. Ga voordat U beslist om snel geld te gaan lenen niet over een nacht ijs. Denk na over de voordelen en de nadelen van geld lenen. Realiseer dat U bij geld lenen iedere maand een gedeelte van je salaris moet reserveren voor rente en eventueel voor aflossing. Wat betekent het voor de dagelijkse gang van zaken indien U de beslissing neemt om te lenen. Blijft er genoeg geld over om leuke dingen te doen. Worden de vaste maandlasten met de verplichtingen van de lening erbij niet te hoog? Allemaal zeer belangrijke zaken waar U niet te licht over moet denken. Een verkeerde beslissing kan Uw leven in negatieve zin veranderen. Het is geen pretje als om meer te moeten betalen aan rente en aflossing aan een lening als je eigenlijk kunt missen. Bovendien kunt U een negatieve BKR registratie oplopen die in een latere fase van je leven problemen op kan leveren bij bijvoorbeeld een hypotheek aanvraag.

Maar mocht U na een goede weloverwogen afweging beslissen dat om een lening aan te gaan laat U zich goed voorlichten. Lees de artikelen op onze website met veel aandacht door, desnoods twee keer. Wilt U geld lenen met een persoonlijke lening of met een doorlopend krediet? Waar kunt U de laagste rente vinden? Bij wie zijn de voorwaarden het aantrekkelijkst? Tot slot gaat U offertes aanvragen bij verschillende geldverstrekkers om goedkoop geld te lenen. Uiteindelijk met een doel; het kiezen van de lening die helemaal bij U past voor wat betreft comfort en prijs. Goedkoop geld lenen is tegenwoordig een stuk gemakkelijker te realiseren door de komst van het internet. In een handomdraai kunt U alle informatie verzamelen en een goede beslissing maken over geld lenen en Uw financiele toekomst.

Banksparen

Banksparen is al tijden zeer populair bij eenieder die graag extra geld wil verkrijgen door geld dat achter gehouden wordt. Met banksparen kan er met dit geld kan er jaarlijks toch een mooi extra bedrag verkregen worden. Door voor lange tijd geld vast te zetten op een rekening zal de bank de mogelijkheid geven dat er rente over het bedrag verkregen kan worden. De rente die hierbij gehanteerd wordt verschilt bij verschillende banken. Hierdoor is het altijd slim om rond te kijken voordat men gaat sparen op de bank. Daarbij moet er ook altijd gekeken worden hoe hoog het budget is waarmee men zal gaan banksparen.

Hoe werkt banksparen?

Het sparen op een bank werkt in principe zeer eenvoudig. Banken willen graag geld op hun bank hebben staan waarmee zij kunnen investeren en hierdoor meer winst behalen. Om dit geld te kunnen verkrijgen maken zij het zogenoemde banksparen mogelijk. Er wordt voor een bepaalde periode geld vastgezet bij de bank. Hiermee kan de bank dan de investeringen doen. Als tegenprestatie voor het vastzetten van geld voor lange tijd verstrekt de bank rente over het geld op de spaarrekening. Deze rente die over het geld verkregen wordt door de spaarder kan hierbij als winst gezien worden, nadat er nog een aantal kosten vanaf getrokken zijn. Wanneer het geld voor lange periode vaststaat bij een bank heeft het banksparen het beste resultaat. Het geld aan rente wordt opgeteld bij de rest van het geld op de bank. Het volgende jaar wordt er dus rente gevangen over het geld dat verkregen is door de rente. Hierdoor kan er uiteindelijk veel winst gemaakt worden met banksparen.

Waar moet je banksparen?

Banksparen kan bij alle banken in Nederland. Door de vele aanbieders bestaat er concurrentie tussen de verschillende banken. Hierdoor bieden banken verschillende rentepercentages aan. Als consument is het uiteraard slim om, voordat er begonnen wordt met banksparen, te kijken waar de hoogste rente verkregen wordt. Dit zorgt voor de hoogste winst over het vastgezette geld. Om te achterhalen welke bank de meeste winst geeft bij banksparen is het slim om de verschillende banken met elkaar te vergelijken. Hierbij is het handig om de rentepercentages met elkaar te vergelijken, zodat je eenvoudig kunt zien welke bank de hoogste rente hanteert en dus de hoogste winst zal geven.

Doordat er bij banksparen nog extra kosten komen moeten deze ook meegenomen worden. Deze kosten kunnen hoog oplopen, dus moeten deze zorgvuldig bekeken worden. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld de administratiekosten, afsluitkosten en transactiekosten. Deze kosten zijn bij de verschillende banken niet gelijk, dus moeten dus ook meegenomen worden in de vergelijking. Het kan hierdoor zo zijn dat de bank dat het hoogste rentepercentage hanteert ineens minder winst oplevert, doordat de extra kosten een stuk hoger zijn dan bij andere banken.

Belastingvoordeel banksparen

Uiteraard zitten er een hoop voordelen aan banksparen op een bankspaarrekening. Vandaar dat het zo populair is geworden. Bij banksparen is het mogelijk om belastingvoordeel te verkrijgen wanneer het geld dat verkregen is met sparen op de bank gebruikt wordt voor bepaalde doeleinden. Hierdoor zal de winst die verkregen wordt met het sparen op een bankspaarrekening een stuk hoger uitvallen dan wanneer er een hoop belasting betaald moet worden over de winst die gemaakt is met de rekening.

Allereerst kan er belastingvoordeel verkregen worden wanneer de winst verkregen met banksparen gebruikt wordt voor de aanvulling van het pensioentekort. Wanneer er gaten ontstaan zijn in het opbouwen van het pensioen kan de winst gebruikt worden om dit gat op te vullen. Het geld dat hiervoor gebruikt wordt zal niet belast worden, dus gaat het gehele bedrag naar het pensioentekort.

Het geld dat winstgemaakt is met banksparen mag ook belastingvrij gebruikt worden voor het verzorgen van een uitvaart. De kosten die een uitvaart met zich meebrengt kunnen soms hoog oplopen. Door het geld te gebruiken voor de uitvaart mag dit belastingvrij gedaan worden en zal dat deel van de winst gratis gebruikt mogen worden.

Wanneer er tijdens de aflossing van de hypotheek niet genoeg budget is om de hypotheek af te lossen of wanneer de hypotheek volledig afgelost moet gaan worden mag de winst verkregen met banksparen belastingvrij gebruikt worden om dit te kunnen betalen. De aflossing van een hypotheek kan vaak veel kosten met zich meebrengen. Hierdoor kiezen veel Nederlanders er voor om banksparen te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek en sluiten zij een contract af met de bank bij het ingaan van de hypotheek, zodat de hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost kan worden. Sommige banken verstrekken de optie om een combinatie van een hypotheek en een spaarrekening af te kunnen sluiten waardoor er bepaalde voordelen verkregen kunnen worden.

Andere voordelen van banksparen

Banksparen heeft daarnaast nog veel meer voordelen. Allereerst is het fijn dat er geld verkregen kan worden door simpelweg een bedrag voor een bepaalde periode weg te zetten bij een bank. Er hoeft niet meer omgekeken te worden naar dit bedrag en wanneer het aan het eind van de looptijd van deze periode vrijkomt zal er meer geld verkregen worden dan er in gestopt is. Er is dus een mooie winst gemaakt.

Wanneer er in de verre toekomst hoge kosten voorzien worden kan banksparen een mooie uitkomst zijn. Zoals eerder genoemd is het afsluiten van een hypotheek met een spaarrekening slim, omdat hierdoor gelijk de hypotheek afgelost kan worden aan het eind van de looptijd. Daarnaast kunnen de studiekosten van kinderen voor in de toekomst verkregen worden door middel van een spaarrekening. De kosten van een studie zijn hoog en dus kan het zijn dat, wanneer er in de toekomst minder geld te besteden zal zijn, de kinderen niet kunnen studeren. Door met een bedrag te banksparen kunnen de kosten voor de studie voor de kinderen verkregen worden zonder dat hier iets aan gedaan hoeft te worden. Door jaarlijks het rentepercentage op te strijken wordt er winst gemaakt en kan de studie van de kinderen gefinancierd worden met een lager bedrag dan dat de studie zal gaan kosten. Door goed rond te kijken bij de banken kunnen dure spullen in de toekomst gemakkelijker gefinancierd worden. Daarnaast zijn er nog veel meer opties bij banksparen.

Geld lenen voor auto via dealer

Een auto wordt veelal bij de dealer gekocht. Nu kan er bij deze dealer een speciale lening aangevraagd worden om de financiering van de auto een stuk gemakkelijker te maken. Deze lening werkt als volgt: de dealer zal kijken wat de koopprijs van de auto is. De hoogte van de koopprijs zal dan verstrekt worden als lening. Deze vorm van geld lenen voor auto gaat echter nog wel via een leningverstrekker. De dealer maakt een afspraak met een leningverstrekker, zodat de lening er uiteindelijk zal gaan komen. Hierdoor zal de dealer wel weer een auto kunnen verkopen. Het grote voordeel hiervan is dat de rente een stuk lager kan uitvallen, omdat de dealer en de leningverstrekker vaak met elkaar een deal hebben gesloten omtrent dergelijke vormen van geld lenen voor auto.

Echter zit er ook een nadeel aan deze lening. Geld lenen voor auto gaat wel gepaard met een speciale voorwaarde. Zo zal de autodealer of de leningverstrekker altijd in het bezit van zijn van de auto. Dit betekent niet dat er nooit met de auto gereden mag worden. Dit betekent slechts dat geld lenen voor auto voordelig is doordat de auto nooit op de naam van de aankoper zal staan. Dit is echter zeer voordelig, omdat hierdoor slechts maandelijks kosten gemaakt hoeven te worden om de financiering van de auto klaar te krijgen. Het nadeel hiervan is echter dat de auto niet meer doorverkocht kan gaan worden.

Geld lenen voor auto kan dus op verschillende manieren en het is maar net wat gewenst wordt om deze lening te verkrijgen. Het is natuurlijk zo dat er een lening op maat verkregen kan worden. Dit is het geval bij zowel een normale lening als de speciale lening bij de autodealer. Zorg er wel altijd voor dat de goedkoopste optie gekozen zal gaan worden. Dit bespaart op lange termijn veel kosten bij geld lenen voor auto.

Om de beste optie van geld lenen voor auto te kiezen moeten de verschillende opties met elkaar vergeleken worden. Niet alleen hanteren zij verschillende kosten, maar ook de verschillende voorwaarden kunnen de beslissing bepalen. Zo is het grote voordeel van een normale lening dat er altijd bezit verkregen zal worden over de auto. De auto kan dus gewoon verkocht worden wanneer deze niet meer nodig is. De looptijd van de lening kan zelf bepaald worden en hierdoor zullen de maandelijkse kosten soms erg laag zijn, maar de looptijd lang.

Bij de lening van de autodealer is geld lenen voor auto veel voordeliger. Maandelijks zullen lage kosten gemaakt worden en ook de looptijd zal een stuk korter zijn. Het nadeel hierbij is echter dat er geen bezit verkregen zal worden over de auto, terwijl dat bij de andere lening wel is. Wanneer jouw wensen een bepaalde lening prefereren, dan is het veel beter om die lening ook daadwerkelijk te nemen. Hierdoor zorg jij er in ieder geval voor dat jouw gevoel erkend wordt. Geld lenen voor auto wordt dus volledig bepaald door de eigen wensen.